Privacyverklaring

Stichting Archiklas, gevestigd in Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.archiklas.nl
info@archiklas.nl

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Archiklas verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Archiklas verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Archiklas verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- ras, door herkenbaarheid op foto’s 
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar, wanneer toestemming is van de betreffende school. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@archiklas.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Archiklas verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- publiceren van foto’s op website, drukwerk en social media 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Archiklas neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Archiklas) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Archiklas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Archiklas deelt uw persoonsgegevens niet met verschillende derden zonder dat daarvoor toestemming is gegeven. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Archiklas gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@archiklas.nl. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Archiklas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@archiklas.nl