Disclaimer

In de disclaimer wordt duidelijk dat Archiklas auteursrechten heeft op de inhoud van de website en het lesmateriaal, dat de website met zorg is samengesteld en dat de AVG in acht is genomen.

Disclaimer

Tenzij anders vermeld, behouden wij alle auteursrechten op de inhoud die op deze website wordt gepresenteerd. Gebruik, reproductie of distributie van de inhoud is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de auteursrechten.

Wij streven ernaar om de informatie op deze website, met name betreft aanbod en prijzen, regelmatig bij te werken. Echter, wij bieden geen garanties voor de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. De informatie op deze website dient niet als juridisch geldig beschouwd te worden.

Het lesmateriaal op deze website is met uiterste zorg samengesteld, en waar nodig is advies ingewonnen bij experts. Wij willen echter benadrukken dat wij geen officieel erkende onderwijsinstelling zijn. De informatie op deze website dient ter algemene informatie en educatie, en mag niet worden beschouwd als vervanging voor professioneel advies.

Wij behandelen foto's met zorg, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mocht u echter fouten constateren of van mening zijn dat uw privacyrechten worden geschonden, verzoeken wij u vriendelijk dit zo snel mogelijk te melden, zodat wij passende corrigerende maatregelen kunnen nemen.

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze disclaimer. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze disclaimer op elk moment te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren op updates.