Wat doen we nog meer

Naast het vaste aanbod zetten we projecten op en maken we lessen en workshops op maat. Zo werken we samen met organisaties die direct in contact staan met een doelgroep die we willen bereiken. Ook zetten we projecten op met lokale partners in (kwetsbare) wijken waar we meer willen betekenen. Daarnaast maken we lesmateriaal op maat om beter aan te sluiten bij vragen uit het onderwijs. Benieuwd wat we al deden? Bekijk hieronder een aantal voorbeeldprojecten.

Archiklas en klimaatmakers werken samen aan programma voor de Johan de Witt Scholengroep

Samen met Klimaatmakers Den Haag hebben we een lessenreeks ontwikkeld voor brugklassers. Met deze lessenreeks dragen de leerlingen bij aan onderzoek voor de gemeente Den Haag op het gebied van hitte, luchtkwaliteit, wateroverlast en beleving vanuit jongerenperspectief.

Op het Johan de Witt krijgen brugklassers wekelijk een blokuur gastlessen van professionals uit de praktijk, gericht op burgerschapsvorming. In de lessen komen thema's zoals democratie, klimaatverandering, persoonlijke ontwikkeling en betrokkenheid van burgers aan de orde.

Het lesprogramma dat samen met Klimaatmakers Den Haag is opgezet sluit hier naadloos bij aan. Leerlingen hebben onderzoek gedaan in de wijk rondom hun school op het gebied van klimaat en beleving. Zo heeft één klas hitte gemeten, één klas heeft de infiltratiecapaciteit van de straten onderzocht en één klas heeft de luchtkwaliteit door de wijk gemeten. Daarnaast dachten de leerlingen na over wat een 'fijne stad' voor hun betekent en welke plekken in de wijk daar wél en niet bij passen. 

Om de leerlingen een inkijkje te geven in het werk van gemeente ambtenaren en vice versa, hebben we voorafgaand aan de lessen een excursie naar het stadhuis gedaan. Hierbij gingen ambtenaren en leerlingen samen brainstormen over hitte, water en luchtkwaliteit. Daarnaast zijn de resultaten van de leerlingen aan de gemeente gepresenteerd zodat deze kunnen worden meegenomen in planvorming.

Een spannend onderdeel van de lessen was het moment waarop de leerlingen de klimaatkaarten van de gemeente combineerden met hun eigen meetgegevens en de plekken die ze hadden bestempeld als ‘niet-fijn’. Hiermee konden ze, net als echte stedenbouwers, koppelkansen herkennen. Over de plek waar de leerlingen koppelkansen herkenden hebben ze een filmpje gemaakt. Deze zijn op een interactieve kaart gepubliceerd.


 

Archiklas en klimaatmakers werken samen aan programma voor de Johan de Witt Scholengroep

Kenmerken

Thema's

Water, Luchtkwaliteit, Hitte, Klimaatverandering, Klimaatadaptatie & Stedenbouwkunde

Soort activiteit

Lessenreeks

Leerdoelen

  • Nieuwe kennis opdoen over klimaat
  • Praktisch buiten onderzoek doen
  • Impact maken door bij te dragen aan gemeentelijk onderzoek
  • Leren over planvorming en beleid
  • Interactie tussen leerlingen en gemeenteambtenaren

Thema's

Klimaat, water, hitte, luchtkwaliteit, stedenbouw

Doelgroep

Brugklassers mavo

Opdrachtgever

Klimaatmakers Den Haag en Johan de Witt Scholengroep

Partners