Wat doen we nog meer

Naast het vaste aanbod zetten we projecten op en maken we lessen en workshops op maat. Zo werken we samen met organisaties die direct in contact staan met een doelgroep die we willen bereiken. Ook zetten we projecten op met lokale partners in (kwetsbare) wijken waar we meer willen betekenen. Daarnaast maken we lesmateriaal op maat om beter aan te sluiten bij vragen uit het onderwijs. Benieuwd wat we al deden? Bekijk hieronder een aantal voorbeeldprojecten.

Wij zetten ons in voor architectuuronderwijs met de Architectuur Coalitie

Archiklas is trotse deelnemer aan de Architectuur Coalitie, waarin we samenwerken met: Architectuur Instituut Rotterdam (AIR), Kenniscentrum Cultuuronderwijs Rotterdam (KCR), Gemeente Rotterdam, Architectenbureau De Zwarte Hond, Metro010 en IK BEN WIJ.

Doel
Samen onderzoeken we de rol van architectuur en de gebouwde omgeving binnen kunst- en cultuureducatie. Wat is architectuureduactie en wat zou het nog meer kunnen zijn? Hoe sluiten we nog beter aan bij het onderwijs en welke behoeftes liggen daar? Wat is er nodig om jongeren via architectuureducatie een stem te geven in de ruimtelijke opgaven?

Rol van Archiklas
Met Archiklas houden we ons hier al volop mee bezig, door ons aanbod van lessenreeksen en workshops waarin ontwerpen en architectuur centraal staan. Leerlingen werken zo aan de leerdoelen techniek, burgerschap en 21e eeuwse vaardigheden en ontwikkelen tegelijkertijd hun creativiteit, probleemoplossend vermogen en hun vermogen om goed samen te werken.

Hoe nu verder?
Het idee achter de Architectuur Coalitie is om niet alleen in Rotterdam, maar ook landelijk de verschillende disciplines uit de cultuureducatie aan te spreken. Zo hopen we dat architectuureducatie een steeds prominentere plek krijgt, zowel binnen het onderwijs als binnen een beleidsmatige context op stedelijk én landelijk niveau. 

 

Landelijke bijeenkomst 13 maart 2024

Veel disciplines binnen cultuureducatie krijgen steeds meer aandacht in zowel het onderwijs als beleidsmatig, op landelijk en stedelijk niveau. Er is echter voor architectuureducatie nog nauwelijks een beleidsmatige context. Tijdens de landelijke bijeenkomst op 13 maart hebben we - na pitches en een panelgesprek door de partners van de Architectuurcoalitie - samen met beleidsmakers, het onderwijs en vertegenwoordigers van architectuureducatie gereflecteerd op architectuureducatie in de vorm van werktafelsessies. Hieruit kwam vooral naar voren dat er bij kinderen een enorm potentieel aan kennis zit, zij denken immers nog vrij, maar ook dat er heel veel leerdoelen binnen het onderwijs een plekje kunnen vinden binnen architectuureducatie. Zaak is om tijd te nemen we tijd om een duurzame relatie op te bouwen met scholen en een netwerk waarbinnen kennis op een flexibele manier kan worden uitgewisseld. Rotterdam heeft als stad van de architectuur alles in zich om hierin een voortrekkende rol te pakken.

Het complete verslag van Air kun je HIER lezen. 

Wij zetten ons in voor architectuuronderwijs met de Architectuur Coalitie

Kenmerken

Thema's

Architectuureducatie

Archiklas is trotse deelnemer aan de Architectuur Coalitie, waarin we samenwerken met: 

  • AIR -  Architectuur Instituut Rotterdam
  • Kenniscentrum Cultuuronderwijs Rotterdam
  • Gemeente Rotterdam
  • Architectenbureau De Zwarte Hond
  • Metro010
  • IK BEN WIJ, Ken je Stad Maak je Stad. 
     

Partners