top of page
freubels-08.png
freubels-09.png

Algemeen bestuurslid

20201001_142948.jpg

Archiklas vindt dat ieder kind de mogelijkheid moet krijgen om vaardigheden te ontwikkelen om impact te maken op zijn of haar omgeving. Met architectuur als middel, biedt Archiklas inspirerende lessen en workshops op het raakvlak van cultuur-, wetenschap- en techniekonderwijs en  onderzoekend en ontwerpend leren.

 

Wil jij bijdragen aan onze missie?

 

Het bestuur

Het bestuur fungeert als adviseur en sparringpartner van de dagelijkse leiding. Formeel draagt het bestuur eindverantwoordelijkheid voor de stichting. De rolverdeling tussen bestuur en directie is vastgelegd in de statuten en in de samenwerkingsovereenkomst.

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. De leden van het bestuur worden benoemd voor een termijn van 3 jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

Wat is Archiklas?

​Archiklas stimuleert kinderen vaardigheden te ontwikkelen om zich staande te houden in de toekomst. Met architectuur als middel en het ontwerpproces centraal, ligt de focus op de vaardigheden creativiteit, kritisch denken, samenwerken, communiceren en probleemoplossend vermogen. Het ontwikkelen van deze vaardigheden maakt dat kinderen minder snel vastlopen bij het zoeken naar oplossingen, beter kunnen omdenken, goed kunnen reflecteren, makkelijker in groepsverband werken en ideeën kunnen overdragen aan anderen. Daarbij laat Archiklas kinderen kennismaken met maatschappelijke vraagstukken en meedenken over actuele thema's. 

 

Archiklas biedt lessen en workshops aan binnen het onderwijs en zet buitenschoolse projecten op met samenwerkingspartners.  

Enthousiast? Stuur ons een mailtje met wie je bent en jouw motivatie! Voor vragen kan je ook mailen of bellen naar Maël 0619853689 mael@archiklas.nl

Profiel algemeen bestuurslid:

 • Is enthousiast en voelen zich aangesproken en verbonden met de missie en visie van Archiklas;

 • Treedt op als ambassadeur voor Archiklas;

 • Luistert en denkt op een open, betrokken en constructieve manier mee en adviseren (gevraagd en ongevraagd) over de activiteiten en toekomst van Archiklas;

 • Heeft affiniteit met de gebouwde omgeving, cultuur- wetenschap- en techniekeducatie en onderzoekend en ontwerpend leren binnen het onderwijs en talentontwikkeling bij jeugd;

 • Heeft zicht op relevante ontwikkelingen en kansen / financieringsmogelijkheden op dit educatiegebied;

 • Beschikt over een relevant netwerk in een van deze sectoren: kunst en cultuur, onderwijs, wetenschap of fondsen en is bereid deze in te zetten voor de stichting;

 • Heeft interesse in, of ervaring met het besturen van een kleine stichting;

 • Is bereid zicht te verdiepen in de eisen die vanuit kwaliteit, doel- en rechtmatigheid en continuïteit aan de organisatie worden gesteld;

 • Draagt bestuurlijke eindverantwoording;

 • Is geen belanghebbende van de stichting;

 • Neemt deel aan 5 bestuursvergaderingen per jaar en is inzetbaar voor 8 uur per kwartaal;

 • VOG is een vereiste.

Wij zoeken een algemeen bestuurslid voor onze jonge stichting.

freubels-46.png
freubels-46.png
Algemeenbestuurslid

Profiel penningmeester:

 • Is enthousiast en voelen zich aangesproken en verbonden met de missie en visie van Archiklas;

 • Treedt op als ambassadeur voor Archiklas;

 • Luistert en denkt op een open, betrokken en constructieve manier mee en adviseren (gevraagd en ongevraagd) over de activiteiten en toekomst van Archiklas;

 • Heeft zicht op relevante ontwikkelingen en kansen / financieringsmogelijkheden op dit educatiegebied;

 • Heeft interesse in, of ervaring met het besturen van een kleine stichting;

 • Heeft ervaring met boekhouding en financiën.

 • Draagt bestuurlijke eindverantwoording;

 • Is geen belanghebbende van de stichting;

 • Neemt deel aan 5 bestuursvergaderingen per jaar en is inzetbaar voor 8 uur per kwartaal;

 • VOG is een vereiste.

Penningmeester

2019.06.23. Bluegrassfestival.5.JPEG

Archiklas vindt dat ieder kind de mogelijkheid moet krijgen om vaardigheden te ontwikkelen om impact te maken op zijn of haar omgeving. Met architectuur als middel, biedt Archiklas inspirerende lessen en workshops op het raakvlak van cultuur-, wetenschap- en techniekonderwijs en  onderzoekend en ontwerpend leren.

 

Wil jij bijdragen aan onze missie?

 

Het bestuur

Het bestuur fungeert als adviseur en sparringpartner van de dagelijkse leiding. Formeel draagt het bestuur eindverantwoordelijkheid voor de stichting. De rolverdeling tussen bestuur en directie is vastgelegd in de statuten en in de samenwerkingsovereenkomst.

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. De leden van het bestuur worden benoemd voor een termijn van 3 jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

freubels-08.png
freubels-09.png

Wij zoeken een penningmeester voor onze jonge stichting.

Wat is Archiklas?

​Archiklas stimuleert kinderen vaardigheden te ontwikkelen om zich staande te houden in de toekomst. Met architectuur als middel en het ontwerpproces centraal, ligt de focus op de vaardigheden creativiteit, kritisch denken, samenwerken, communiceren en probleemoplossend vermogen. Het ontwikkelen van deze vaardigheden maakt dat kinderen minder snel vastlopen bij het zoeken naar oplossingen, beter kunnen omdenken, goed kunnen reflecteren, makkelijker in groepsverband werken en ideeën kunnen overdragen aan anderen. Daarbij laat Archiklas kinderen kennismaken met maatschappelijke vraagstukken en meedenken over actuele thema's. 

 

Archiklas biedt lessen en workshops aan binnen het onderwijs en zet buitenschoolse projecten op met samenwerkingspartners.  

Enthousiast? Stuur ons een mailtje met wie je bent en jouw motivatie! Voor vragen kan je ook mailen of bellen naar Maël 0619853689 mael@archiklas.nl

freubels-04.png
Pennigmeestr
freubels-46.png

Zoek jij een nieuwe uitdaging naast je huidige werk of studie? Vind je het interessant om je te storten in de financiële en algemene administratie van een stichting? Heb je hier ervaring mee of ben je bezig met een relevante opleiding? Dan stellen wij ons graag aan je voor! 
 

Archiklas vindt dat ieder kind de mogelijkheid moet krijgen om vaardigheden te ontwikkelen om impact te maken op zijn of haar omgeving. Dit doen we door het geven van diverse lessenreeksen en workshops op basisscholen in Rotterdam. Daarnaast laat Archiklas kinderen kennismaken met maatschappelijke vraagstukken en meedenken over actuele thema's. Op dit moment zijn we vooral bezig met klimaatadaptatie, energie neutrale huizen en circulariteit in de gebouwde omgeving. Stichting Archiklas is volop aan de slag met het professionaliseren van de stichting en om ons daarbij te ondersteunen zoeken we iemand die de zorg voor de financiële en algemene administratie kan dragen.    

​We zijn op zoek naar iemand die past bij ons team en de visie van onze stichting. Iemand die:

 • Samen met ons aan Archiklas wil bouwen.

 • Beschikbaar is voor ongeveer 1 dag (8 uur) in de week (donderdag).

 • Kennis/ervaring heeft met financiën en administratie (werkervaring/ relevante studie). Hierin zoeken we iemand met enige handigheid in boekhouden en administratie. Je zal worden ingewerkt, dus je kan het ook nog leren!

   

Wat je bij ons gaat doen?

 • Onderhouden van de financiële en algemene administratie van de stichting, waaronder de planning.

 • Zorg dragen voor het professionaliseren en efficiënter maken van de administraties.

 • Praktische taken:

  • Financiële administratie:

  • Facturen en offertes opstellen en versturen.

  • Rekeningen betalen.

  • Bijhouden welke facturen betaald zijn, herinneringen versturen als afnemers te laat zijn.

  • Kwitanties van werknemers betalen.

  • Kwartaal administratie bijhouden voor de belastingaangifte.

  • Jaarlijkse administratie bijhouden voor de jaarrekening.

 • Algemene administratie:

  • Planning bijhouden.

  • Onze werknemers, Archikrachten, inplannen bij activiteiten en algemeen contact met ze onderhouden.

  • De gewerkte activiteiten bijhouden per Archikracht, zodat ze hiernaar kunnen worden uitbetaald.
    

Word je enthousiast? Reageer dan via info@archiklas.nl. We ontvangen in ieder geval graag een motivatiebrief en CV voor 28 februari 2023.
 

Mocht je vragen hebben dan kun je ook een mailtje sturen.

freubels-08.png
freubels-09.png

Word jij ons financieel teamlid?

IMG-20220620-WA0098.jpg
Financiel teamlid

 

Wat doet een Archikracht? 

 • Kinderen motiveren en inspireren

 • Korte oefeningen uitleggen 

 • Kinderen individueel en in groepjes begeleiden

 • Locatie en lesmateriaal voorbereiden

 • Evalueren met de kinderen en de leerkracht

 

Een Archikracht:

 • Heeft studie- of werkervaring als ontwerper (met voorkeur Architectuur of Stedenbouw)

 • Werkt graag met kinderen en wil zich verdiepen in de belevingswereld van kinderen

 • Kan helder communiceren. 

 • Is op zoek naar verbreding naast huidige studie of werk

 • Is flexibel inzetbaar (afhankelijk van de programma’s die lopen) 

 • Kan in het bezit komen van een VOG

 • Leert graag nieuwe dingen

Enthousiast? Stuur ons een mailtje met wie je bent en jouw motivatie! Voor vragen kan je ook mailen. 

freubels-46.png

Ben jij onze nieuwe Archikracht?

DSC_0932.JPG

Ben jij onze nieuwe Archikracht?
Archiklas zoekt altijd ontwerpers die voor de klas willen staan!

 

Lijkt het jou leuk om naast je werk of studie voor de klas te staan? Als Archikracht geef je les aan kinderen van de midden- en bovenbouw van de basisschool. In de archiklaslessen gaan de kinderen aan de slag met een ontwerpopgave die gerelateerd is aan architectuur of stedenbouw. Jij begeleidt de kinderen in het ontwerpproces door ze te inspireren en uit te dagen. 

 

Je kan als Archikracht meedraaien bij lessenreeksen op scholen of losse workshops, projecten en evenementen. Je staat meestal z’n tweeën voor de klas. In het begin zul je een andere Archikracht assisteren. Later kun je zelfstandig lessen draaien waarbij een andere Archikracht assisteert. 

freubels-08.png
freubels-09.png
Archkracht

Stuur een open sollicitatie!

Soms kunnen we op andere vlakken ook hulp gebruiken. Denk aan fondsenwerving, PR, fotografie en sociale media kanalen bijhouden. Denk jij iets kan bijdragen aan de missie van Archiklas?

Neem contact met ons op en vertel ons wie je bent!

Opn solicitatie

Contact

freubels-04.png

Wij zijn gevestigd in Rotterdam 

Email: Info@archiklas.nl

Neem contact met ons op!

 

bottom of page