top of page

 21e eeuwse vaardigheden

We focussen ons tijdens de Archiklas lessen op het aanleren van 21 eeuwse vaardigheden. Wat we daarmee bedoelen? We leven in een maatschappij waarin van ons verwacht wordt dat we niet alleen over de juiste kennis bezitten, maar ook professionele skills hebben ontwikkeld. Wij denken dat kinderen baat hebben bij de volgende vijf vaardigheden: 

 • Samenwerken. We laten de kinderen tijdens onze lessen altijd samenwerken: soms werken ze samen aan één opdracht, zijn ze elkaars sparringpartner of werpen ze kritische blik op het werk van de ander. Deze samenwerking wordt benoemd tijdens de lessen & workshops. Loopt de samenwerking niet helemaal lekker? Geen probleem, ook daar leren kinderen van! 

 • Creatief denken, een andere benadering of invalshoek zoeken en out-of-de-box denken. We leren de kinderen dat echt iedereen creatief kan zijn. 

 • Communiceren. Communiceren is belangrijk, niet alleen verbaal maar ook door het gebruik van visuele middelen zoals presentatie materialen, schetsen en maquettes. We leren de kinderen ook om hun ideeën te verwoorden en presenteren.  

 • Kritisch denken. Hierbij leren we leerlingen reflecteren op hun eigen werk en om keuzes te maken tijdens het ontwerpproces. 

 • Probleemoplossend vermogen. We leren kinderen om een probleem te definiëren, een onderzoeksvraag op te stellen en we leren hen om te zoeken naar oplossingen. 

Tijdens onze activiteiten, staan deze vaardigheden dan ook centraal. Benieuwd naar ons lesaanbod?

De ontwerpcyclus

In alle Archiklasactiviteiten werken we aan de hand van een ontwerpcyclus. Meestal doorlopen we alle stappen van de cyclus, soms behandelen we juist één stap uitgebreid. Door de stappen van de ontwerpcyclus expliciet te benoemen krijgen kinderen inzicht in het proces wat ze doorlopen richting hun eindontwerp. Hierdoor kunnen ze de aangeleerde vaardigheden later opnieuw toepassen op een andere (ontwep)uitdaging. 

 

Afhankelijk van het thema, de opdracht en het type lessenreeks zal de invulling van de fases verschillen. Een ontwerpcyclus kan er bijvoorbeeld zo uitzien: 

 

 1. Onderzoek: Begrijpend lezen, probleem definiëren, onderzoeksvraag opstellen, focus van onderzoek kiezen. 

 2. Ideeën verzinnen: Brainstormen, associëren, schetsen, zoeken naar oplossingen, samenwerken

 3. Schetsen: Motorische ontwikkeling, varianten maken, reflecteren en tips en tops benoemen, kritisch denken, keuzes afwegen en maken.

 4. Vormstudie: composities maken, constructies leren maken, motorische ontwikkeling

 5. Definitief ontwerp maken: Meten, schetsen, schaaltekenen, rekenen, details tekenen. 

 6. Presenteren: communiceren, samenwerken, verbeelden en benoemen van ideeën. 

Kinderen leren tijdens de lessenreeksen van Archiklas maquettes maken
Kinderen leren tijdens de lessenreeksen van Archiklas over de ontwerpcyclus
Kinderen leren tijdens de lessenreeksen van Archiklas over de ontwerpcyclus. Onderdelen kunnen zijn schetsen, brainstormen, proefjes en maquettes maken
freubels-54.png
freubels-54.png
freubels-54.png

Onze lesmethodes

freubels-21.png
freubels-21.png
freubels-48.png

Leerlijnen

freubels-48.png

Onderzoekend en ontwerpend leren

Met onderzoekend en ontwerpend leren (een bekend begrip in het voortgezet onderwijs) ontwikkelen kinderen precies die vaardigheden die nodig zijn om impact te maken op je eigen leefomgeving. Wij vinden het belangrijk dat dit wordt aangeboden in het primair onderwijs en sluiten hier met onze lesprogramma's naadloos op aan. Door middel van onderzoekend leren gaan leerlingen op verkenning uit en zoeken uit hoe dingen werken. Met behulp van ontwerpend leren bedenken leerlingen een oplossing of product. Voor beiden zijn creativiteit, associatief denkvermogen, verschillende interpretaties, nieuwsgierigheid en kritisch denkvermogen nodig. 

Wetenschap en Technologie (W&T)
Wetenschap en technologie prikkelt vaak de nieuwsgierigheid van kinderen en stimuleert hen om creatief, kritisch en ondernemend te zijn, op onderzoek uit te gaan en oplossingen te bedenken. Het zijn dé vaardigheden die kinderen nu al, en in de toekomst alleen maar meer, nodig hebben. Archiklas wil kinderen enthousiast maken voor technologie en wetenschap. Daarom dagen wij hen uit om probleemoplossend en creatief te denken. 

 

Kunst- en Cultuuronderwijs

Met voorbeelden en verhalen over architecten, hun dromen en gebouwen, kan Archiklas kinderen inspireren. Met prikkelende vragen over hun eigen gebouwde omgeving, de samenleving of verschillende woonvormen, wordt er op grote en kleine schaal betekenis gegeven aan de waarde en het waarom van ontwerp.  

 

Aanvulling op de huidige lesmethodes

In het huidige schoolsysteem wordt met name gebruik

gemaakt van verbaal-linguïstische informatieoverdracht,

terwijl leerlingen op zoveel verschillende manieren

kunnen leren, informatie onthouden en over kunnen dragen.

Door de focus te leggen op onderzoekend en ontwerpend leren

en ook visuele middelen te bieden voor informatieoverdracht

-zoals schetsen en maquettes- biedt Archiklas een aanvulling

op de huidige lesmethodes.

Meer weten? Of helemaal zin gekregen in het organiseren 
van een workshop of lessenreeks met Archiklas? 


 

freubels-18.png
freubels-16.png
freubels-15.png
freubels-17.png
maquette les tijdens het lesprogramma van Archiklas op basisscholen
freubels-36.png
freubels-42.png
freubels-40.png

Contact

freubels-04.png

Wij zijn gevestigd in Rotterdam 

Email: Info@archiklas.nl

Telnr: 0619853689

Neem contact met ons op!

 

bottom of page