top of page

Archiklas biedt activiteiten voor kinderen in groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8 van de basisschool. We geven complete lessenreeksen of organiseren eenmalige 
workshops. We denken ook graag met je mee welke vorm het beste bij jouw school zou passen. 

 

Ons lesaanbod

ONZE

LESSENREEKSEN

freubels-38.png
freubels-36.png
freubels-42.png
freubels-33.png
2019.04.02_Quadratum.Maquette.5.JPG
Maquette bouwen tijdens het lesprogramma voor basisscholen van archiklas. Creatieve skills, zoals brainstormen en schetsen, leren aan kinderen op de basisschool door de nieuwe lessenreeks wonen op een andere planeet.

In deze lessenreeks leren kinderen hoe ze een huis kunnen ontwerpen dat op een bijzondere locatie gebouwd moet worden. Ze onderzoeken plekken op andere planeten en bedenken wat iemand nodig heeft om daar te wonen. Is er zwaartekracht? Hoe lang is het licht? Welke materialen zijn er beschikbaar om mee te bouwen?

In de lessen gaan kinderen onderzoeken, brainstormen, schetsen, bouwen en presenteren. Hierbij ontwikkelen ze vaardigheden zoals creativiteit, kritisch denken, oplossingsgericht denkvermogen, samenwerken en communiceren.

Wonen op een andere planet

freubels-14.png
freubels-16.png
freubels-15.png

8 lessen

1,5 uur per les

Groep 5-8

Lessenreeks

BINNENKORT BESCHIKBAAR

Wonen op een andere planeet

Resultaat maquetteles uit de lessenreeks woning voor de koning, architectuur lesssen op basisscholen.

In deze lessenreeks leren kinderen hoe ze een huis ontwerpen voor een opdrachtgever. Ze kruipen in de huid van hun klant en bedenken een passend ontwerp. Het ontwerp moet aansluiten bij het leven en de wensen van de klant. Ze moeten zich dus leren verplaatsen. Wat zijn de hobby’s van Freek Vonk? Met wie woont Messi samen? Wat is de lievelingskleur van Pipi Langkous?

In deze lessen gaan kinderen onderzoeken, brainstormen, schetsen, bouwen en presenteren. Hierbij ontwikkelen ze vaardigheden zoals creativiteit, kritisch denken, oplossingsgericht denkvermogen, samenwerken en communiceren.

Een woning voor de koning

freubels-14.png
freubels-16.png
freubels-18.png

8 lessen

1,5 uur per les

Groep 5-8

BINNENKORT BESCHIKBAAR

Een woning voor de koning

Lessenreeks 

2019.06 12. AP Kinderstadskrant 3 Een bi
Tijdens onze lessenreeks facade fantasie leren kinderen op basisscholen binnen een aantal lessen het ontwerpproces te doorlopen en het resultaat zijn prachtige, creatieve en slimme maquettes.

Een lessenreeks waarin leerlingen ontwerpend en onderzoekend leren hoe ze een woonboot met een duurzame gevel in de Rijnhaven bedenken en uitwerken.
 

De lessenreeks ‘Façade Fantasie’ is een concrete opgave om de leerlingen te leren onderzoeken, brainstormen, schetsen, bouwen 
en presenteren. Archiklas focust met deze opgave niet alleen op de onderdelen van het ontwerpproces, maar ook op actuele thema’s zoals: creativiteit, kritisch denken, oplossingsgericht denkvermogen, samenwerken en communiceren.  

Façade Fantasie

freubels-14.png
freubels-15.png

6 lessen

1 of 1,5 uur per les

Groep 7,8

freubels-16.png

Lessenreeks

Façade Fantasie

In de lessenreeks Hotel Hergebruik leren kinderen op een creatieve manier over klimaatveranderingen en klimaatadaptatie binnen het domein architectuur en stedenbouw. Het resultaat van deze leuke lessenreeksen voor basisscholen mag er zijn.

In deze lessenreeks leren de leerlingen over producten, productstromen, circulariteit en levensduur. Ontwerpend en onderzoekend wordt er gewerkt aan een product dat door hergebruik een verlengde levenscyclus heeft. 

In deze lessen gaan theorie en praktijk hand in hand. De leerlingen doen vaardigheden op over een ontwerpproces met onderzoeken, brain-stormen, schetsen, bouwen en presenteren.

Maar ook burgerschap, geschiedenis, rekenen (schaaltekenen) en taal zijn onderdelen van de lessenreeks.

Vanaf september 2022 

Hotel Hergebruik

freubels-14.png
freubels-16.png
freubels-18.png

6 lessen

1 of 1,5 per les

Groep 7, 8

Lessenreeks 

Hotel Hergebruik

Ook in de lessenreeks straat van de toekomst leren we kinderen op basisscholen creatief denken over de toekomst. De lesprogramma's bevatten onder andere een maquette les.

In de lessenreeks ‘Straat van de toekomst’ denken leerlingen na over hoe de straten in Rotterdam er in de toekomst uitzien. Rijden er nog auto’s? Welke duurzame vervoersmiddelen komen er bij en hoe passen die in de straat? Wat doe je met de ruimte die overblijft? 

In deze lessen gaan kinderen onderzoeken, brainstormen, schetsen, bouwen en presenteren. We focussen ons op thema's zoals duurzaamheid, energie, wateroverlast, stedenbouw, vervoer en een groene toekomst. Hierbij ontwikkelen kinderen vaardigheden zoals creativiteit, kritisch denken, oplossingsgericht denkvermogen, samenwerken en communiceren.

Straat van de Toekomst

freubels-14.png
freubels-16.png
freubels-15.png

6 lessen

1,5 uur per les

Groep 7, 8

Lessensreeks

Straat van de toekomst

Kinderen op straat bezig met de lessenreeks buurtklimaatje van archiklas. Zo leren we kinderen op basisscholen creatief bezig zijn met klimaatadaptatie op wijkniveau.

In de lessen van Buurtklimaatje leren kinderen alles over klimaatadaptatie en wat je daar als ontwerper mee kunt doen. Kinderen ontwerpen een klimaatadaptief plein voor hun eigen school. 

In deze lessen gaan kinderen onderzoeken, brainstormen, schetsen, bouwen en presenteren. Alles draait om klimaatadaptatie. Hierbij ontwikkelen kinderen vaardigheden zoals creativiteit, kritisch denken, oplossingsgericht denkvermogen, samenwerken en communiceren.

 

Deze lessenreeks wordt gratis aangeboden als onderdeel van Buurtklimaatje, een samenwerking met Stipo en Buro Bergh. Met dank aan Rotterdams Weerwoord

Buurtklimaatje

freubels-14.png
freubels-16.png
freubels-15.png

6 lessen

1,5 uur per les

Groep 7,8

Lessenreeks

Buurtklimaatje

freubels-33.png
freubels-36.png
freubels-38.png
freubels-42.png

ONZE

WORKSHOPS

Maquettes bouwen tijdens de maquette workshop van archiklas aangeboden op basisscholen in Rotterdam

Maquette maken

Groep 5-8

1,5 uur per les

1 of 2 keer

freubels-15.png
freubels-16.png
freubels-14.png

In deze workshop Maquette maken, mag elk kind zijn of haar droomhuis ontwerpen. Maar wel met een twist! We gaan namelijk duurzaam aan de slag en gebruiken alleen afval en restproducten als bouwstenen. Zo leren kinderen met hun verbeelding en creativiteit oude producten te recyclen en hier iets nieuws van te maken. 

 

We leren kinderen wat een maquette is en hoe ze deze kunnen ontwerpen en bouwen. Hun droomhuis krijgen ze uiteraard mee naar huis. 

Workshop

Maquette bouwen

kinderen bezig met de maquetteles in een van de lessenreeksen van archiklas.

In de lessenreeks 'Waterwonen' gaan de kinderen aan de slag met watermanagement. Nederland ligt voor een groot deel onder water. Wat zou er gebeuren als we door hevige regen en klimaatverandering steeds verder onder het zeeniveau zakken? De kinderen gaan in groepjes brainstormen over wat wateroverlast zou betekenen voor woonwijken, pleinen en verkeer. 

In deze lessen gaan kinderen onderzoeken, brainstormen, schetsen, en presenteren. We focussen ons op de thema's wateroverlast, havens, stedenbouw, drijven en duurzaamheid.

freubels-14.png
freubels-16.png
freubels-15.png

8 lessen

1,5 uur per les

Groep 6,7,8

Waterwonen

Lessenreeks

Waterwonen

BINNENKORT BESCHIKBAAR

Brainstormles tijdens de workshop brainstormen voor kinderen op basisscholen stimuleert creatief denken

In deze workshop leren kinderen een aantal brainstormmethodes. Brainstormen is een vaardigheid die je op allerlei verschillende thema’s en projecten kunt toepassen. Zo ontwikkelen kinderen creativiteit en zelfvertrouwen en leren ze moeilijke problemen oplossen.

 

Voor deze workshop kan de school een eigen onderwerp aandragen zodat het thema aansluit op de wensen en actualiteit van de school.

Workshop Brainstormen

Groep 5-8

1,5 uur per les

1 of 2 keer

freubels-15.png
freubels-16.png
freubels-14.png

Workshop

Brainstormen

Workshop klimaat op maat op basisscholen in Rotterdam.

In deze workshop krijgen kinderen een korte introductie op het thema klimaatadaptatie. Daarna gaan ze samen aan de slag om ideeën te verzinnen voor een bestaande locatie in de eigen omgeving. Hoe richten zij de straat of het plein in zodat het helemaal klaar is voor het klimaat van de toekomst?

De ideeën en ontwerpen die uit de workshop komen kunnen gebruikt worden om écht uit te voeren. Denk aan het weghalen van tegels, het ophangen van een schaduwdoek of het maken van een insectenhotel.  

Workshop Klimaat op Maat

freubels-14.png
freubels-16.png
freubels-15.png

1 of 2 keer

1,5 uur per workshop of als onderdeel van een evenement

Groep 5-8

Workshop

Klimaat op maat

2019.06 12. AP Kinderstadskrant 3 Een bi
DSC_0958.JPG
Resultaat in de vorm van een maquette van een van de workshops van archiklas. Huis voor een muzikant leert kinderen op een speelse manier over het ontwerpproces van een woning.

In deze workshop ontwerpen kinderen een huis voor een muzikant. Wat heeft een pianist nodig? Of wat zijn de wensen van een drummer? 

De workshop begint met het leren kennen van de muzikant. Daarna gaan kinderen ideeën schetsen en een maquette bouwen van het gaafste idee. 

Workshop Huis voor een muzikant

Huis voor een muzikant

Groep 3-6

1,5 uur

1 keer

freubels-15.png
freubels-16.png
freubels-14.png

Workshop

freubels-36.png
freubels-33.png
20190703_110823.jpg
2019.06 12. AP Kinderstadskrant 3 Een bi
2019.06 12. AP Kinderstadskrant 3 Een bi
DSC_0960.JPG

Activiteiten op maat

Naast de bovenstaande, bestaande lessenreeksen biedt Archiklas ook de mogelijkheid een lessenreeks op maat te maken. Met de ontwerpcyclus als basis kunnen we verschillende thema’s in de gebouwde omgeving vastpakken en daar een educatief programma van maken. Neem bij interesse contact met ons op.

We denken graag met je mee!

 

 

 

We bieden geen lespakketten aan voor de reguliere leerkracht in de klas. We vinden het belangrijk om met rolmodellen te werken. We hebben wel opdrachten voor kinderen om thuis te doen. 

Maquettes gemaakt tijdens activiteiten van archiklas op basisscholen of tijdens een van de workshops.

Wil je alvast thuis aan de slag met een van onze lessen?

Ontdek onze online lessen!
 

 

freubels-46.png

Online lesaanbod

Naast de bovenstaande, bestaande lessenreeksen biedt Archiklas ook de mogelijkheid een lessenreeks op maat te maken. Met de ontwerpcyclus als basis kunnen we verschillende thema’s in de gebouwde omgeving vastpakken en daar een educatief programma van maken. Neem bij interesse contact met ons op.

We denken graag met je mee!

 

 

 

We bieden geen lespakketten aan voor de reguliere leerkracht in de klas. We vinden het belangrijk om met rolmodellen te werken. We hebben wel opdrachten voor kinderen om thuis te doen. 

DSC_0932.JPG

Ervaringen

Blauw en roze zijn mijn lievelingskleuren. Ik zou daarom een flat ontwerpen met blauwe en roze stenen. Het lijkt mij heel leuk als het gebouw opvalt.’

— Jasmijn, Groep 5

Kinderen gefocused bezig met de maquette les op basisscholen van archiklas.

Contact

freubels-04.png

Wij zijn gevestigd in Rotterdam 

Email: Info@archiklas.nl

Neem contact met ons op!

 

bottom of page